Hrady a zámky celého světa

Hrad Houska

26. července 2012 v 15:32 | Lucie Strnadová

Historie hradu Houska

Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen v dekádě 1270-1280 Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem, dokonce stejnou stavební hutí.

Pravděpodobně z rukou Václava II. se dostal do držení Ostrve, pánů z Dubé. Ti v období své největší slávy rozhodovali o trůnu, jakož i o příjmech pokladny koruny.

Hrad vyrostl v lokalitě původně dřevěného, později kamenného hradiště (konec 9. století), které vévoda Pšovanů Slavibor založil pro svého syna Houseka.

Během své existence prošel původně nedobytný gotický hrad řadou stavebních úprav, díky kterým se dnes na Housce potkáme se všemi slohy, a to již od pozdně románského.
Zejména zásahy renesanční určily aktuální podobu stavby i nejbližšího okolí hradu (zpřístupnění po Třicetileté válce). Renesanční zámek s prvky gotického hradu je zřejmě ta nejvýstižnější charakteristika pro jeho nynější podobu.

Coby vlastníci hradu se na Housce vystřídali, vedle již zmíněných panovníků a pánů z Dubé, Jan ze Smiřic, Hrzánové z Harasova, Valdštejnové, Veronika ze Sulzu, Hypolita z Hofkirchenu, rod Kouniců, princezna Hohenlohe a hraběnka Andrássy.

Hrad Kost

13. června 2012 v 15:06 | Lucie Strnadová

HRAD KOST

Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji, v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, okres Jičín, jen několik desítek metrů od pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Historie

Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka. Jako jeden z mála našich hradů je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu. Dodnes je velice dobře zachovaný.
Hrad v průběhu doby mnohokrát vystřídal majitele. V 17. století jej na určitou dobu získal vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Současným majitelem hradu je Giovanni Kinský, syn poslední majitelky, kterému byl hrad navrácen.

Zajímavosti

Zajímavostí hradu je věž s lichoběžníkovým půdorysem. Nepravidelný půdorys věží, který se vyskytuje na řadě českých hradů, použili stavitelé pro ochranu před salvami z děl obléhatelů. Po stěně, která není k nepříteli natočena kolmo, koule sklouzne a nenadělá škodu.
Hradu, jeho okolí a historii se věnoval historik Josef Pekař, který vytvořil podrobnou dvoudílnou monografii Kniha o Kosti, zachycující ekonomické a historické dějiny místního panství.

Prohlídka hradu

Hrad je přístupný veřejosti od dubna do října.
Prohlídka hradu je rozdělena do čtyř okruhů:
  1. Okruh ROD KINSKÝCH V ČECHÁCH tvoří rodinné portréty a obrazy jednoho z nejstarších šlechtických rodů. (50-60min.)
  2. Okruh MUČÍRNA se zabývá trestním právem v 16. až 18.století. (50-60min.)
  3. Okruh spojený 1. a 2. okruh (140 min.)
Okruh zkrácený, ukazuje exteriéry hradu (30 min.) Jedná se o doplňkový okruh.

Byla jesm na KOSTI?

Mužu říc že ano.Je to už pár roku,ale mužu říct že to tam bylo nádherní a zajímaví.

Trosky

10. června 2012 v 20:38 | Lucie Strnadová

TROSKY

republika:ČR

Trosky jsou zřícenina hradu v Českém ráji, přibližně mezi Turnovem a Jičínem, na katastru obce Troskovice v okrese Semily Libereckého kraje. Hrad je symbolem Českého ráje.

Jejich založení spadá do pozdního středověku - přibližně mezi roky 1380 až 1390. Nechal je postavit Čeněk z Vartemberka z rodu Markvarticů, jeden z předních českých šlechticů této doby. Na dvou čedičových vyvřelinách (sukách, sopouších) byly vybudovány obranné a zároveň i obytné věže, zvané pro svůj vzhled Panna a Baba. Pod Pannou vznikly pohodlné, tzv. panské paláce pro majitele hradu, jejichž zbytky se zachovaly do dnešních dnů. Věže byly spojeny na jižní a severní straně více než 15 metrů vysokou a 1,5 až 2 metry silnou hradbou s podsebitím a pochozí lávkou. Vstup do hradu i na druhé nádvoří zajišťovaly jednoduché, tzv. kulisové brány, přibližně v dnešní podobě.

Pod Troskama vedli tajné hodby ve kterích jsem byla jen na kousek jelikoš ostatní hodby jsou nenávratně zavalené.

Asi 500 metrů východně od hradu v příkré skalnaté a zalesněné stráni se nachází vchod do jeskyně. Za vstupním otvorem se nachází prostora až 5 metrů široká, jejíž dno se sklání přibližně k severozápadu. Strop vybíhá od vchodu klínovitě vzhůru a dosahuje výšky až 7 metrů. Po 13 metrech se jeskyně zužuje na 50 cm širokou chodbu, která po 20-ti metrech vyúsťuje ve čtvercové skalní rozsedlině, z níž odbočují tři různé chodby. Jedna pokračuje ve směru vstupní chodby k severozápadu, ale je zavalená. Druhá směřuje vpravo (k severovýchodu) a končí též závalem. Třetí chodba jde vlevo (k jihu) a po několika metrech se zvětšuje v prostor, který jeví známky lidské činnosti. V této prostoře se nachází i tzv."podpisová skála" s vyrytými jmény návštěvníků. V minulosti zde bylo možné spatřit též podpis národního buditele a filozofa Jos. Jungmanna a jeho přítele, básníka Antonína Marka, faráře z Libuně. Na jihu se tato prostora zužuje a přechází v chodbu, která je však na svém konci zaplavena pískem.
(Trosky jsou nasvícení,ale pokaždé jinak....)
Tajemná jeskyně pod hradem Trosky byla v minulosti navštěvována ve snaze nalézt spojovací chodbu do hradu. Asi v roce 1772 byla navštívena čtyřmi jičínskými občany, kteří v jeskyni na balvanu nalezli nápis :"Ani krok dále, sic tvoje smrt". To bylo příčinou, že od dalšího zkoumání upustili. Rovněž švabachem psaný nápis : " 3 dni sme blaudily, Twa smrt gestli deš dál. P.H. 1845 F.H." dokládá, že proniknout do tajemného podzemí a nalézt spojovací chodbu do hradu nemusí být jednoduché.

POVĚSTI

Podle pověsti, která se uchovala mezi místními obyvateli, chodba ústí k podzemnímu jezírku, které sloužilo jako zásobárna vody pro hrad. Skutečností je, že doposud nebyly na hradě nalezeny žádné stopy po studni.

Jiná pověst praví, že tajná chodba pod Troskami vede k železným dveřím, za kterými jsou ukryty poklady a cenné starožitnosti. Může to souviset s tím, kam loupeživí rytíři Šof a Švejkar, jež se zmocnili Trosek, ukrývali naloupené zboží? Ota z Bergova, jeden z majitelů Trosek, se podílel na vyloupení Opatovického kláštera v roce 1415. Kam ukryl uloupený poklad, který je dodnes nezvěstný ? Tyto i jiné otázky zůstávají dosud nezodpovězeny.

Jeskyně je po zásahu "úředníků z ochrany přírody" znepřístupněna!

Tak tenchle vchod si pamatuju když jsme tam za jedné tmavé noci lezli.V chodbách byly zapáleny svíčky a pamatuji si že jsme se některíma hodbama museli doslova plazit.Cítím ten studení písek do teďka.Z hlavní chodby občas sem tam vyusťovali temné chodbičky.Vím že jsme se mohli i občas postavit.Moje maminka se dostala až chodbě kde bylo vydět oblouk.Domnívám se že to bylo pozustatek velké chodby...Říká se že chodby k Troskám zavalili Němci protože tam pracovali na něčem velkém,ale je to jen domněnka.
Nápisi v jezkyni....
Tak to je chodba která pak ústí k třem chodbám...

SVITAČKA:


Tábor kam každý rok jezdím vydím přímo na Trosky je to totiž kousíček.Tábor je fakt jen kousíček a je to tam úžasní i když Rezervace Apoléna je uzavřená.Tam jsem taky chodněkrát byla .
 
 

Reklama