Leden 2012

Vtipné popsání koníka.....:))

28. ledna 2012 v 15:14 | Lucie Strnadová |  Obrázky

Eldest....2kniha.

25. ledna 2012 v 11:03 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdců

DĚJ ELDESTE

Eldest navazuje na příběh Eragona. Na začátku knížky je atmosféra po bitvě. Vardenové zrovna vítají Ažihada, který jde v doprovodu s Murtaghem a dalšími bojovníky, když je napadnou urgalové. Zabijí Ažihada, Murtagha(Jeho odvedou ke králi,kterí ví jeho tajné jmeno a tak ho donutí v Prastarém jazyce přísahat i z drakem Trnem že mu budou sloužit,ale to nikdo neví) i ostatní bojovníky, co šli s ním. Vardenové se z toho nemohou vzpamatovat, ale jako Ažihadova nástupce vyberou jeho dceru Nasuadu. Eragon jí přísahá věrnost a těsně po pohřbu Ažihada odejde spolu se Safirou, Aryou a trpaslíkem Orikem do země Elfů (do Ellesméry), kde si má zdokonalit svoje bojovnické schopnosti. Ještě předtím ale Eragon stihne přísahat věrnost i trpaslíkům. Cestou dojdou do trpasličího města, ale za dva dny jdou zase dál.

Polovina Eldestu je ale také o Eragonově bratranci Roranovi. Ten se vrátil domů do vesnice kde dřív žil i Eragon. Celou vesnici ale začnou napadat ra'zakové, kteří chtějí právě Rorana, aby jim dal nějaké informace o Eragonovi. Vesnice se ale nevzdává a bojuje. Vesničané zabijí několik vojáků. Během toho všeho se Roran i přes nesouhlas jejího otce Slouna s Katrinou zasnoubí.

Když Eragon poznal královnu Ellesméry Islanzadí, dozvěděl se, že Arya je její dcera. Elfové mu ukázali jejich největší zbraň proti králi a zároveň jeho učitele Oromise-bývalého jezdce o kterém Galbatorix neví, že přežil. Tak začal Eragonův a Safiřin výcvik v Ellesméře, kde se toho každý den učili víc a víc. Eragon zjistí, že přinesl dívce Elvě hrozné utrpení tím, že jí špatně požehnal.

Nyní sledujeme Roranovy osudy. Vesnici znovu napadne vojsko s ra'zaky a unesou Katrinu, protože o nich ra'zakům řekl Sloun. Vesničané pochopí, že ve vesnici nemohou dál zůstavat a tak se vydají za Vardeny. Roran chce ale spíš osvobodit Katrinu. Když zastaví v Nardě, odkud chtějí za pár dní vyjet čluny, vidí tam Roranův a Eragonův plakát s odměnami za dopadnutí. Roran si uvědomí, že Eragon je stále naživu.

Eragon se během oslav pokrevní přísahy získá kouzlem podobu elfa a Arye znovu vyzná lásku, která ho ale opět odmítne. Nazíráním Eragon zjistí, že Vardenové potřebují nutně pomoct, protože začíná bitva. Vezme Safiru a Orika a letí do Surdy. Tam je těsně před bitvou a setká se s Elvou. Ta mu překvapivě skoro nic nevyčítá. Nastane bitva. Eragon se Safirou jsou celkem úspěšní, ale po pár hodinách jsou už všichni vyčerpaní. V tom ale přijde trpasličí král Hrothgar se svým vojskem. Uprostřed bitvy připlouvá loď s Roranem a vesničany. Všichni si myslí, že je králova. Eragon se Safirou se jí vydávají zneškodnit.

Zatím vesničané z Nardy vyplují na člunech a na nich se dostanou až do Teirmu. V Teirmu hledají vybavení na loď, které by mohli levně koupit. Doslechnou se o Jeodovi který zkrachoval a prodává věci až moc levně. Prodává je ale v dražbě která je až za pár dnů a tak se Roran s pěti muži za ním vydá sám. Když tam dojdou, řeknou samozřejmě falešná jména. Baví se o obchodu a Jeod se dostane ke své bývalé sousedce Angele. S Roranem šla i Gertruda, která chtěla navštívit právě Angelu. Jeden muž se prořekne a řekne: U ní se přece chtěla Gertruda zastavit. Roran ho napomene, ale aby to nebylo vidět, protože muž prořekl pravé jméno. Roran si myslí, že Jeodovi nebude nic připomínat, ale připomínalo. Řekl: Ty jsi Roran, syn Gera. Roran sebou překvapeně trhl a zeptal se ho odkud to ví. Jeod řekl, že se hodně podobá Eragonovi. Potom se Roran překvapeně zeptal, jestli tam Eragon byl. Jeod mu odpověděl že ano, že tam byl i se Safirou a Bromem. Když zjistí že to Roran neví, vypráví mu že Eragon je jezdec a také o Bromovi a Stínovi. Roran uvěří že mluví pravdu, když si vzpomene jak se Eragon od doby kdy přinesl kámen choval divně, a když mu Jeod řekne jejich podoby. Vesničané společně s Jeodem unesou velkou loď a plují do Surdy. Už jsou skoro tam když někdo vykřikne: Připlouvá loď. V tom se z nebe snese modrý drak a Roran na jeho hřbetě uvidí Eragona. Teď má potvrzeno že Jeod nelhal. Eragon řekne Vardenům že na lodi nejsou nepřátelé a pokračují dál v bitvě. K Eragonovi se snese červený drak Trn a na jeho hřbetě je Murtagh, který se přidal ke Galbatorixovi. Na závěr boje, kdy Eragon prohrává, si Murtagh vezme Zar'roc a řekne Eragonovi, že je jeho bratr a mladší syn Morzana. Eragon si myslí že mu lže, ale Murtagh to zopakuje i ve Starověkém jazyce. Eragon si ale všimne Rorana jak míří k dvojčatům a zabil je. Murtagh nechal Eragona žít a odletěl. Bitva skončila. Vardenové vyhráli ale pro Eragona to byla prohra. Vždy chtěl znát otce, ale teď toho litoval. Setkal se s Roranem a společně se Safirou šli k Nasuadě a Arye. Ty si už myslely, že je mrtvý. Nasuada rozhodla, aby se o tom, že je Eragon syn Morzana nikdo nedozvěděl. Eragon vše vysvětlí Roranovi a dohodnou se, že Eragon půjde s Roranem zachránit Katrinu.
Měč Zar'roc má být červení a ten kamen v rukojeti má být také červení!

Eragon...1.kniha

25. ledna 2012 v 10:53 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdců

DĚJ

Eragon, mladý, ale zdatný farmář, jehož jméno neslo pouze málo lidí v historii, možná jen jeden, první Dračí jezdec v historii, se vydal na lov, protože on, jeho strýc Gero a bratranec Roran nemají dostatek peněz na jídlo. Proto vyráží do Dračích hor ulovit nějaké zvíře, aby netrpěli hlady. Najednou narazí na stádo srn, tak se je rozhodne stopovat. Když je nalezne, namíří lukem na jednu z nich a vystřelí šíp, který však svůj cíl nenašel, protože stádo vyplašil zvláštní záblesk. Když se šel Eragon podívat, co to bylo zač, uviděl na zemi velký modrý kámen. Tak si jej vzal sebou, do své rodné vesnice - Carvahallu. Tam jej zkouší vyměnit za maso u řezníka Slouna, který když zjistí, že je ten kámen z Dračích hor, tak Eragona vyžene ze svého obchodu. Tak se Eragon vrátil domů (pár mil od Carvahallu), kde se divili, že nic neulovil, protože věděli, že je Eragon výborný lovec.

V noci se Eragon probudil, protože uslyšel podivné zvuky ve svém pokoji. Když se probral nemohl uvěřit tomu, co viděl: modrý kámen se kýval a kutálel ze strany na stranu. Po chvíli praskl a Eragon zjistil, že to není kámen, ale dračí vejce. Když se malý dráček vyklubal, zkoumal chvilku okolí a pak se zarazil, když uviděl Eragona. Přiblížil se k němu a dotkl se svým čumákem Eragonovy ruky, když to udělal, Eragon se svalil bolestí na postel. Když bolest po pár minutách ustala, podíval se na svou ruku a uviděl stříbrnou značku. Ráno Eragon uviděl, jak se dráček dívá z okna ven. Řekl si, že ho doma nechat nemůže; co by na to řekl Roran s Gerem? Proto vzal draka do lesa a tam mu postavil domeček na stromě a dovnitř mu dal nějaké jídlo. Každý den za drakem chodil do blízkého lesa a pozoroval jej, jak roste. Jednoho dne zjistil, že může slyšet drakovy myšlenky a naopak, tak spolu začali komunikovat. Proto také zjistil, že to není drak, ale dračice. Eragon jí vybral jméno Safira (jedno z mnoha jmen, které mu pověděl místní vypravěč Brom).

Král Galbatorix pošle ra'zaky, aby získali dračí vejce. Když na farmu dorazili, byl Eragon naštěstí pryč a Roran také nebyl doma, protože se vydal do světa vydělat peníze, aby si mohl vzít řezníkovu dceru Katrinu. Doma byl jenom Gero, strýc Eragona. Ra'zakové farmu zapálili a Gera v ní nechali zraněného. Gero poté na zranění umírá u léčitelky Gertrudy.

Eragon se musel vydat pryč, aby se pomstil ra'zakům a odlákal královu pozornost od Carvahallu. Společně s ním se na cestu vydává i vypravěč Brom (Eragon později zjistí, že také býval jezdec). Po cestě naučí Brom Eragona bojovat, ale také, jak správně používat kouzla a starat se o draka. Když už to vypadá, že ra´zaky dopadnou v Dras-Leoně, ra´zakové je místo toho překvapí a zajmou je. V noci Eragona zachrání Murtagh, ra'zakové ale zabijí Broma, který se obětoval, aby Eragon přežil.

Poté chtějí uprchnout z království, ale v Gil´eadu Eragona zajmou. Opět ho zachrání Murtagh se Safirou, přičemž zachrání také elfku Aryu, která byla vězněna v tamním žaláři a mučena Stínem (temný čaroděj Durza). Stín však Aryu otrávil, a ta ve spojení mysli sdělila Eragonovi, že se musí dostat do Beorských hor, aby zde našli skupinu odboje - Vardeny. Překonají poušť Hadarak, přičemž se nevyhnou dalším potížím.

Nakonec se ale přeci jenom dostanou k Vardenům. Tam je ale nečeká příliš vřelé uvítání, protože se zde setkají s dvěma čaroději (Dvojčaty), kteří Eragona přinutí, aby se podrobil zkoušce mysli. Murtagh, který zkoušku odmítl, se nakonec ocitne v cele, protože vůdce Vardenů pozná, že je to syn prvního a nejhoršího z křivopřísežníků - Morzana. Murtagh prokáže své dobré úmysly a snahu očistit své jméno, takže je opět propuštěn. Asi o měsíc později začne velká bitva - proti sobě nastoupili Vardenové a vojsko Urgalů (netvorové s rohy) v čele s Durzou (Stínem). Vardenové bitvu vyhráli, Eragon šťastnou náhodou zabil Durzu, ale byl přitom vážně zraněn na zádech. Naštěstí to přežil. Eragonovi začali všichni říkat Stínovrah.


DRAČÍ JEZDCI

Dračí jezdec je člověk kterí vlastní svého draka jako Eragon.Člověk a drak jsou spojeni myslí.Člověk dokáže vidět dračíma očima tak jako svět vnímá jeho drak.Dokáže ovládat magii díky tomu že drak je magické zvíře.Bohužel si musejí dávat pozor jaké kouzlo použijí,musí také vědět kolik životní síli mu dané kouzlo sebere...

Arya-Sienna Guilloryová

20. ledna 2012 v 23:37 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdců

Oblíbila jsem se jí hned v knižce,a chned byla druhá hrdinka po Eragornovi.Elfská princezna Arya je strážkyně dračího vejce.Arya je ochotná obětovat vlasní život,aby zachránila rod draků.Připojí se k Eragornovi se Safirou a k povstalecké skuúině Vardenů v zoufalém boji proti vojskům krále Galbatorixe.Arya ztělesňuje jak nadpozemskou krásu přírody,tak zuřivost válečníka.I když Aryu jsem si představovala fakt jinak...možná jako elfy z Pana prstenů...
Aryin meč...
Brom-Jeremy Irons

20. ledna 2012 v 23:17 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdců

patří mezi hodné postavy...
Jeden z posledních Dračích jezdců je od smrti vlastního draka zdrceným,zlomeným mužem.Jako učitel a rádce mladého Dračího jezdce Eragorna,který je jeho syn získává novou naději a znovu hrdě třímá mocný Zar"roc,meč,který patřil zrádci Dračích jezdců Morzanovi.Tímto mečem-kdysi Morzan zabil Bromova draka-Brom meč získal a v odplatě jím zabil Morzana.Bohužel ho zabije Morzan!
Brom a princezna elfu Arya

Král Galbatorix-John Malkovich

20. ledna 2012 v 23:05 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdců
Bývalý Dračí jezdec,který způsobil zánik legendárního řádu,teď bohužel tyran vládne Alagaesii ocelovou rukou.Nemilosrdný král se nezastvaví před ničím,aby zníčil Eragorna a zajal jeho draka.Doufám,že jeho vlád v posledním díle skončí...a on ze svím druhím drakem zmizí navždy...Patří mezi zlé postavi knihy.

Durza-Robert Carlyle

20. ledna 2012 v 22:55 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdcůPropagace mích knih:

19. ledna 2012 v 14:18 | Lucie Strnadová
Pokud budete mít zájem mužete propagovat obali mích příběhu,byla bych totiž vděčná!Nezapomeňte na anketu Jaký můj příběh se vám líbí?A také se je musíte nejdřív přečíst!


1.kniha:

2.kniha:

3.kniha:


Zimní krajna

19. ledna 2012 v 6:50 | Lucie Strnadová |  Obrázky

ZIMNÍ KRAJNA


PÁR OBRÁZKU ZIMNÍ KRAJNI KDE MĚ ZAUJALO I JEJICH ZVLÁŽTNÍ UPRAVA.....NĚKTERÉ VYPADAJÍ JAKO Z JINÉ PLANETY.....

JAKO Z JINÉ PLANETY!
Pořádně se dívejte na ty zvláštní obrázky a puste uzdu své fantazii!!!

SVĚT DOKÁŽE BÝT I KOUZELNÝ A MAGICKÝ!
TENTO OBRÁZEK MĚ ZAUJAL ASI NEJVÍC JE NAPROSTO NĚČÍM VÍJMEČNÍM!
NÁDHERNÁ KRAJNA KDYŽ ZAPADÁ SLUNCE!