Inheritance

8. prosince 2011 v 18:29 | Lucie Strnadová |  Odkaz Dračích jezdců
Duležité:Tuto knichu plánují vydat až 30.Března 2012 v Česku(tedy u nás)Tak to já se do té doby snad zblázním.


Po celosvětovém úspěchu knih Eragon, Eldest a Brisingr z edice Odkaz Dračích jezdců fanoušci netrpělivě očekávají i čtvrtý díl,a to i já prtože všechny díli od Eragorna až po Brisingr jsem četla.

Jak uvádí autor, edici Odkaz Dračích jezdců komponoval původně jako trilogii, ale krátce po rozepsání plánů poslední části zjistil, že bude muset své záměry poupravit.

"Když jsem se dal do psaní třetí části, vzápětí jsem si uvědomil, že je toho ještě tolik k vyprávění, že by se to do jedné knihy nevešlo. Abych nic nevynechal a zůstal poctivý ke svým postavám a celému příběhu, musel jsem závěrečnou část rozdělit do dvou knih," říká Chris Paolini.(O tomto spisovateli vám napíšu víc příště)

UKÁZKY:

Čtvrtá kapitola ze čtvrtého dílu Odkazu Dračích jezdců

KRÁL KOČEK

"Kde zase jsi?" dožadoval se Gero a jeho vrásčitá tvář působila ve světle svíčky přísně. "Je potřeba zavést koně do stáje."

Eragon stál na stupínku v hlavním sále hradní věže, hned napravo od trůnu Lorda Bradburna, a usilovně se snažil nevnímat své bdělé sny. Položil levou ruku na hlavici Brisingru, zasunutého v pochvě, zaujal uvolněnější postoj a doufal, že si nikdo nevšimne jeho vyčerpanosti.

Z druhé strany trůnu stál Jörmundur, pod levou paží svíral helmici. Hnědé vlasy měl stažené dozadu do dlouhého copu a na skráních prošedivělé. Do štíhlé tváře nasadil prázdný výraz jako někdo, kdo je zvyklý čekat na druhé. Eragon si všiml, že zpod chrániče pravého předloktí vytéká Jörmundurovi tenká stružka krve. Vojevůdce musel utrpět nějakou ránu, ale nedal na sobě znát bolest.

Mezi nimi seděla Nasuada, oslnivá v zelenožlutých šatech, do nichž se oblékla teprve před chvilkou, když vyměnila zářivé válečné roucho za oděv vhodnější k panování. Bílý plátěný obvaz na její levé ruce svědčil o tom, že i na ní zanechal stopu nedávný boj.

Tlumeným hlasem, aby ji slyšeli jen Eragon s Jörmundurem, vůdkyně řekla: "Kdyby se nám tak povedlo získat jejich podporu…"

"Ale co budou chtít na oplátku?" zeptal se Jörmundur. "Truhlice máme skoro prázdné a budoucnost je nejistá."

Nasuadě se při odpovědi sotva pohnuly rty. "Možná chtějí pouze příležitost pomstít se Galbatorixovi." Odmlčela se. "Ale pokud to tak není, budeme muset najít něco jiného než zlato, čím bychom je přesvědčili, aby se k nám přidali."

"Mohla bys jim nabídnout pár sudů smetany," nadhodil Eragon, což Jörmundura upřímně rozesmálo. I Nasuada se tiše zasmála.

Jejich šepot ustal, když zazněly tři trubky před hlavním sálem. Pak otevřenými dveřmi na druhém konci sálu vstoupilo plavovlasé páže oblečené do tuniky se znakem Vardenů - bílým drakem držícím růži nad mečem, namířeným dolů na rudé pole. Páže zabouchalo do podlahy obřadní holí, kterou si přineslo, a tenounkým zpěvavým hlasem ohlásilo: "Jeho Nejvznešenější Královská Výsost, Grimrr Půltlapa, Král Kočkodlaků, Pán Osamělých Míst, Vládce Nočních Území a Ten, který Kráčí Sám."

Podivný titul: Ten, Který Kráčí Sám, poznamenal Eragon k Safiře.

Ale zasloužený, řekla bych, odvětila a on vycítil její pobavení, i když neviděl na místo v hradní věži, kde ležela stočená.

Páže ustoupilo stranou a dveřmi vkráčel Grimrr Půltlapa v lidské podobě, následovaný dalšími čtyřmi kočkodlaky, neslyšně našlapujícími velkými chundelatými prackami. Ti čtyři se podobali Solembumovi, jedinému kočkodlakovi, kterého Eragon do té doby spatřil ve zvířecí podobě: měli mohutná ramena a dlouhé nohy, krátké tmavé límce z chlupů kolem krku a v kohoutku, střapaté uši a ocasy s černou špičkou, jimiž ladně mávali ze strany na stranu.

Grimrr Půltlapa se však nepodobal žádnému člověku ani zvířeti, které kdy Eragon viděl. Měřil přibližně čtyři stopy jako trpaslíci, ale s trpaslíkem ani s člověkem by si ho nikdo nespletl. Měl drobnou špičatou bradu, široké lícní kosti a pod vzhůru zatočeným obočím vykukovaly zešikmené zelené oči lemované vějířovitými řasami. Černé střapaté vlasy mu vpředu visely do čela a ze stran a vzadu mu splývaly na ramena, kde byly hladké a lesklé jako srst jeho společníků. Eragon nedokázal odhadnout jeho věk.

Jediným Grimrrovým oděvem byla hrubá kožená vesta a bederní zástěrka z králičí kůže. Vpředu na vestě měl přivázané lebky asi tuctu zvířat - ptáků, myší a další drobné zvěře -, které mu za chůze chřestily o sebe. Zpod pásku bederní roušky mu šikmo vyčuhovala dýka v pouzdře. Na červenohnědé kůži měl četné jizvy, úzké a bílé jako škrábance na staré židli nebo stole. A jak naznačovalo jeho jméno, chyběly mu dva prsty na levé ruce; patrně mu je někdo ukousl.

Přes své jemné rysy byl Grimrr bezpochyby samec: měl tvrdé šlachovité svaly na pažích a hrudi, útlé boky a pevný krok, když pomalu postupoval sálem směrem k Nasuadě.

Žádný z kočkodlaků si podle všeho nevšímal lidí seřazených po obou stranách, dokud Grimrr neprocházel kolem bylinkářky Angely, která stála vedle Rorana a šesti jehlicemi současně pletla pruhovanou ponožku.

Když Grimrr spatřil bylinkářku, přimhouřil oči a vlasy se mu zavlnily a naježily stejně jako srst jeho čtyř strážných. Ohrnul rty a odkryl pár zahnutých bílých špičáků a k Eragonově úžasu krátce a hlasitě zasyčel.

Angela zvedla oči od ponožky s vlažným sebejistým výrazem. "Píp píp," řekla.

Na okamžik si Eragon myslel, že na ni kočkodlak skočí. Na Grimrrově krku a tváři naskákaly temně rudé skvrny, nozdry se mu rozšířily a tiše na ni zaprskal. Ostatní kočkodlaci se přikrčili s ušima těsně přitisknutýma k hlavě, připraveni se na ni vrhnout.

Eragon uslyšel, jak přítomní po celém sále povytáhli čepele z pouzder.

Grimrr ještě jednou zasyčel, pak se od bylinkářky odvrátil a pokračoval v chůzi. Když poslední kočkodlak v řadě míjel Angelu, zvedl tlapu a kradmo se ohnal po šňůrce příze, která visela z Angeliných jehlic, jako by to udělala rozpustilá domácí kočka.

Safira byla stejně zmatená jako Eragon. Píp píp? zeptala se.

Pokrčil rameny, protože zapomněl, že ho nevidí. Kdo ví, proč Angela něco dělá nebo říká.

Grimrr konečně došel před Nasuadu. Zastavil se, zcela nepatrně sklonil hlavu, a dával tím najevo vrcholnou sebejistotu, dokonce namyšlenost, charakteristickou pro kočky, draky a některé urozené ženy.

"Paní Nasuado," promluvil. Jeho hlas byl překvapivě hluboký, vhodný spíše pro tlumené přerývané vrčení samce divoké kočky než pro chlapce, jemuž se podobal.

Nasuada také sklonila hlavu. "Králi Půltlapo, srdečně vás vítám mezi Vardeny, vás i celou vaši rasu. Musím omluvit nepřítomného krále Orrina. Nemohl vás přivítat, jak si přál, protože dosud se svými jezdci brání naše západní křídlo před skupinou Galbatorixových oddílů."

"Jistě, paní Nasuado," odpověděl Grimrr. Jeho ostré zuby se zablýskaly, když promluvil. "K nepřátelům se nikdy nesmíte obracet zády."

"Přesto… Čemu vděčíme za nečekané potěšení z této návštěvy, Vaše Výsosti? Kočkodlaci byli vždy pověstní svou uzavřeností a samotou i tím, že se nezapojují do sporů své doby, zvláště pak od pádu Jezdců. Člověk by skoro řekl, že se váš rod za posledních sto let stal spíše legendou než skutečností. Proč jste se tedy teď rozhodli ukázat?"

Grimrr zvedl pravou paži, ukázal na Eragona ohnutým prstem zakončeným drápovitým nehtem, a vyrušil ho tak z poslední série bdělých snů, která se týkala urgala, trpaslíka a dvou mečů vyrobených z ledu.

"Kvůli němu," zavrčel kočkodlak. "Jeden lovec nezaútočí na jiného, dokud ten druhý neukáže svou slabinu, a Galbatorix nám tu svoji už ukázal: nezabije Eragona Stínovraha ani Safiru Bjartskular. Dlouho jsme čekali na tuto příležitost a hodláme se jí chopit. Galbatorix se naučí z nás mít strach a nenávidět nás a nakonec si uvědomí, jak velkou učinil chybu, a pozná, že to my jsme odpovědní za jeho zkázu. A jak lahodná bude tato pomsta, lahodná jako sousto jemného masa z mladého kance."

"Nadešel čas, lidé," pokračoval kočkodlak, "aby všechny rasy, dokonce i kočkodlaci, společně povstaly a ukázaly Galbatorixovi, že nezlomil naši vůli bojovat. Přidáme se k vašemu vojsku, paní Nasuado, jako nezávislí spojenci a pomůžeme vám toho dosáhnout."

Eragon nedokázal poznat, co si myslí Nasuada, ale on sám byl kočkodlakovou řečí ohromen stejně jako Safira.

Po krátké odmlce Nasuada řekla: "Vaše slova velmi lahodí mému sluchu, Výsosti. Dříve, než budu moci přijmout vaši nabídku, mi však musíte odpovědět na jisté otázky, pokud souhlasíte."

S nádechem neochvějné lhostejnosti Grimrr mávl rukou. "Souhlasím."

"Musím přiznat, že vaše rasa byla tak tajuplná a tak nepostižitelná, že jsem o Vaší Výsosti až do dnešního dne neslyšela. Vlastně jsem ani nevěděla, že máte nějakého vládce."

"Nejsem stejný král jako ti vaši," odvětil Grimrr. "Kočkodlaci zpravidla upřednostňují samotu, ale dokonce i my si musíme zvolit vůdce, když jdeme do války."

"Chápu. Mluvíte tedy jménem celé svojí rasy, nebo pouze za ty, kdo přicestovali s vámi?"

Grimrrova hruď se vzedmula a zatvářil se, pokud je to vůbec možné, ještě samoliběji. "Mluvím jménem celého svého druhu, paní Nasuado," zapředl spokojeně. "Každý zdatný kočkodlak v Alagaësii sem přišel bojovat - kromě těch, kteří pečují o mladé. Je nás málo, ale nikdo se nevyrovná naší zuřivosti v boji. A velím také jednotvarům, i když nemohu mluvit jejich jménem, protože jednotvaři jsou stejně němí jako jiná zvířata. Přesto udělají to, co po nich budeme chtít."

"Jednotvaři?" podivila se Nasuada.

"Ti, které znáte jako kočky. Neumějí měnit svou podobu jako my."

"A oni podléhají vašemu velení?"

"Ano. Obdivují nás… což je zcela přirozené."

Pokud mluví pravdu, řekl Eragon Safiře, mohli by nám být kočkodlaci nesmírně užiteční.

Pak se Nasuada zeptala: "A co požadujete od nás výměnou za vaši pomoc, králi Půltlapo?" Letmo pohlédla na Eragona, usmála se a potom dodala: "Můžeme vám nabídnout tolik smetany, kolik si budete přát, ale mimo to jsou naše zdroje omezené. Pokud vaši bojovníci očekávají, že dostanou zaplaceno za své strádání, obávám se, že budou velice zklamaní."

"Smetana je pro koťata a zlato nás nijak nezajímá," opáčil Grimrr. Během řeči zvedl pravou ruku a ospalým pohledem si prohlížel nehty. "Naše podmínky jsou takové: každý z nás dostane dýku, se kterou bude moci bojovat, pokud už nějakou nemá. Každý z nás bude mít dvě soupravy brnění na míru - jedno pro boj, když stojíme na dvou, a jedno, když jsme na čtyřech. Nepotřebujeme žádnou jinou výstroj: žádné stany, přikrývky, talíře ani lžíce. Každému z nás slíbíte jednu kachnu, tetřeva, kuře nebo podobného ptáka na den a každý druhý den misku čerstvě nasekaných jater. I kdybychom se rozhodli, že své jídlo nebudeme jíst, necháte ho pro nás stranou. Pokud byste měli tuto válku vyhrát, pak každý, kdo se stane vaším dalším králem - a všichni, kdo získají tento titul po něm - bude mít na čestném místě vedle trůnu měkký polštář, kam se bude moci usadit jeden z nás, když budeme chtít."

"Vyjednáváte jako trpasličí zákonodárce," pravila Nasuada odměřeně. Naklonila se k Jörmundurovi a Eragon ji slyšel zašeptat: "Máme dost jater, abychom je všechny nakrmili?"

"Myslím, že ano," odpověděl Jörmundur stejně tlumeným hlasem. "Ale záleží na velikosti té misky."

Nasuada se napřímila na trůnu. "Dvě sady brnění je příliš, králi Půltlapo. Vaši bojovníci se budou muset rozhodnout, zda chtějí bojovat jako kočky, nebo jako lidé, a pak se řídit tímto rozhodnutím. Nemohu si dovolit vybavit je pro obojí."

Eragon si byl jistý, že kdyby Grimrr měl ocas, škubal by jím sem a tam. Takhle ale kočkodlak pouze změnil postoj, jako by nevydržel stát tak dlouho na jednom místě. "Dobrá, paní Nasuado."

"Je tu ještě něco. Galbatorix má všude své špehy a zabijáky. Proto se můžete přidat k Vardenům pouze za podmínky, že dovolíte, aby jeden z našich kouzelníků prozkoumal vaše vzpomínky. Musíme se ujistit, že Galbatorix nad vámi nemá žádnou moc."

Grimrr si odfrkl. "Byli byste hloupí, kdybyste to neudělali. Pokud má někdo odvahu číst naše myšlenky, ať to učiní. Ale ne ona," zdůraznil a otočil se, aby ukázal na Angelu. "Ona nikdy."

Nasuada zaváhala a Eragon viděl, že se chce zeptat proč, ale ovládla se. "Domluveno. Okamžitě pošlu pro kouzelníky, abychom mohli tuhle věc co nejdříve vyřešit. Podle toho, co zjistí - a nebude to nic nežádoucího, tím jsem si jistá -, mi bude ctí ustanovit spojenectví mezi vámi a Vardeny, králi Půltlapo."

Při jejích slovech všichni lidé v sále včetně Angely propukli v jásot a začali tleskat. Dokonce i elfové vypadali potěšeně.

Kočkodlaci na to však nijak nereagovali, jen sklopili uši dozadu kvůli nepříjemnému hluku.

Ukázka 2:


Ten zvuk byl pronikavý, řezavý a roztřesený, jako když kov skřípe o kámen. Eragonovi se z něj rozdrkotaly zuby a uši si zakryl rukama. Otočil se, aby našel jeho zdroj. Safira pohodila hlavou. I přes okolní hluk slyšel, jak zoufale kňučí.

Dvakrát přelétl očima nádvoří, než si všiml nepatrného obláčku prachu, který se zvedal u zdi hradní věže od asi stopu široké praskliny, jež se objevila pod začernalým, zčásti rozbitým oknem, kde Blödhgarm zabil kouzelníka. Jak skřípot přibýval na síle, Eragon se odvážil sundat ruku z jednoho ucha, aby ukázal na prasklinu.

"Podívej!" zavolal na Aryu, která přikývla, že rozumí. Znovu si zakryl ucho.

Zvuk zničehonic utichl.

Eragon chvíli vyčkával, potom pomalu spustil ruce a na chvíli zatoužil, aby neměl tak citlivý sluch.

V následujícím okamžiku se prasklina ještě více rozevřela. Zvětšovala se, dokud nebyla široká několik stop, a rychle se šířila dolů po zdi. Trhlina jako blesk zasáhla kamenný svorník nade dveřmi věže, otřásla jím a zasypala zemi u vchodu sprškou kamínků. Celý hrad zaskřípal a od rozbitého okna směrem ke zlomenému svorníku se přední zeď hradní věže začala naklánět.

"Utíkejte!" zakřičel Eragon na Vardeny, ačkoli se muži už rozprchli na obě strany nádvoří a zoufale se snažili dostat pryč od vratké zdi. Eragon udělal krok vpřed, pátral zrakem v tlačenici bojovníků a hledal Rorana.

Nakonec ho zahlédl uvězněného za poslední skupinou mužů u dveří. Vztekle na ně něco křičel, ale jeho slova v tom zmatku nebyla slyšet. Pak se zeď pohnula, o několik palců se sesula a naklonila se ještě víc. Zasypávala Rorana kameny a on pod jejich vahou ztratil rovnováhu a klopýtl dozadu pod převis dveří.

Když se Roran napřímil, jejich oči se střetly a Eragon v bratrancově tváři spatřil záblesk strachu a bezmoci, rychle následovaný odevzdaností, jako by Roran věděl, že nemá šanci dostat se včas do bezpečí.

Roranovi přelétl přes ústa pokřivený úsměv.

A zeď se zřítila.Tak u téhle ukázky mě naštvali....Umře jeho bratranec Roran,a nebo ne?


Co dalšícho jsem zjistila:

1. Murtagh a Thorn dostanou více prostoru než v předešlých knihách.
2.S tím, jak se v předchozích dílech vyplnila některá Eragonova proroctví, můžeme očekávat, že se dostanou do hry i ostatní proroctví:
a)Eragonovo vidění, jak on i ostatní společně se svými draky navždy opouštějí Alegaesii
b)skála Kuthian a Kobka duší
c)romance (je možné, že toto proroctví už se vyplnilo a špatně skončilo v podobě vztahu s Aryou)
d)Dozvíme se více o původu kočkodlaků.
Jsem opravdu zvědavá jestli odletí všichni zbívající Dračí jezdcy a to Galbatorix(černí drak Šruikon ),Murtag(rudí drak Trn)a Eragorn(modrí drak Safira),a nebo někdo z nich zemře...jako třeba Galbatorix.Myslím že by měl být ještě jeden nevilíhnutí drak a to podle mě zelení!
TAKŽE SE TĚŠTE NA POSLEDNÍ DÍL KDE SE VŠE ROZHODNE....KNICHA INHERITANCE VYCHÁZÍ 30.BŘEZNA 2012.

OBAL KNICHY!
Takto vypadá oficiální obal knihy INHERITANCE - což v překladu znamená odkaz, dědictví...
V anglickém originálu vycházelo 8Listopadu 2011!Takže je to nefér..
Jste fanoušky těchto knih? Líbí se vám?
- - - - > Jaký podle vás bude konec této ,,te trilogie" a koho vlastně bude čtvrtý drak?To jsem taky zvědavá a to děsně....já si myslela že to bude bratranec Roran,ale muže to být i elf...
Vyvztávají mnoho otázek....v tuhle hvíli na to nedokážu odpovědět...

Otázky na zamyšlení:

Zemře Roran pod padající zdí?
Kocho bude čtvrý drak(barva zelená)?
Odejdou opravdu všichni dračí jezdci co přežijí?
Kdo přežije? a další a další otázky....
Kdy se narodí Zelení drak?A na jakou stranu se přidá?


Eragor který má draka Safiru..jemu děsně fandím a doufám že se jim nic nestane.Safira a Trn.
Šruikan,drak Galbatorixe..
Komu bude patřit poslední drak!!!!!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Howrse231 Howrse231 | E-mail | Web | 23. prosince 2011 v 14:18 | Reagovat

Ahojky, píšeš ráda knihy?? Já jo a chci se stát spisovatelkou :-))

2 Miremel Miremel | E-mail | 13. ledna 2012 v 20:58 | Reagovat

Myslím, že ten drak by mohl být Aryi...
A já píšu ráda knihy ;)

3 Lucie Strnadová Lucie Strnadová | 16. ledna 2012 v 6:24 | Reagovat

To já taky ráda piši knichy....a také se chci stát spisovatelkou...knížky které jsem napsala mužete najít i na tomto blogu:)a díky za vaše ctěné komentáře.
Ano uvažovala jsem že drak by mohl patřit Aryi ale nechám se překvapit:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama